Такса предсрочно погасяване ипотечен кредит. Важно да знаем!

No Comment 49 Views

Въпросите които касаят предсрочно погасяване на кредити са по-скоро от експертно естество. Тук се намесва банковото право, затова експертите са тези, които трябва да разясняват ситуацията и те са наясно. Благодарение на законите потребителите имат по-голяма сигурност от банките, държавата също ги закриля, когато решат да реализират един ипотечен кредит. В миналото потребителите на тези кредити се налагаше да заплащат наказателни такси, в случай че решат предсрочно да погасят своя кредит. Естествено банките предпочитат да протакат нещата и сумата да се връща за по-дълъг период, за да се трупат лихви и съответно кредита да поскъпва.

За щастие вече тези такси отпаднаха. Достатъчно е вие като физическо лице, което е изтеглило ипотечен кредит да сте стигнали до внасяне на 12 поред вноска по своя кредит. Банката след това няма как да има никакви претенции към вас или да ви налага някакви наказателни такси в случай, че решите предсрочно да погасите цялата сума по кредита или пък сте решили да рефинансирате. С други думи може единствено да се наложи наказателна такса от банката, ако сте решили през първата година да изплатите кредита, като тази такса е в размер на един процент от общата сума по кредита.

Когато е минало периода от 12 месеца, вече можете да си отдъхнете и да се спокойни, ако в даден момент решите да погасите предсрочно кредита и да се измъкнете от отношения с вашата банка. Повечето банки не обясняват подробно тези неща на своите клиенти. Точно затова е хубаво да се консултирате с независими експерти, когато става въпрос за предварително погасяване на кредит и за таксите които биха съпътствали това.

За щастие вече са приети и законови поправки според, които банките не могат да ви накажат за предсрочно погасяване на кредита. Ипотечните кредити също бяха облекчени в законови рамки и ако вие пожелаете едно рефинансиране на кредит нещата са доста по-ясни и опростени.

 

 

 

 

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)