Психология на лидера или как алфа хората пробиват.

Comment Off 980 Views

Все по-често се убеждавам, че човешките взаимоотношения са нещо свръх деликатно, било то в бизнес, градска или семейна среда. Съществуват цели науки, изследващи човешката психология и начин на поведение в различните видове ситуации, в които ни се налага да реагираме помежду си. Както във всяка друга наука, и в тази за човешките взаимоотношения има тънкости и трикове, които трябва да се разберат перфектно, за да бъде общуването по-приятно, продуктивно и целенасочено.

Естествено, няма да се впускам в подробности, тъй като по темата може да се изпише много (и е изписано много). Факт е, че съществуват стотици доказани закономерности (техники), които подобряват общуването, но по този въпрос друг път.

Целта на днешния пост е да разгледа по-специално взаимоотношенията в бизнес средата на една определена плоскост, която интересува голяма част от мениждърите в днешно време – влиянието като част от лидерството. Може би мнозина от Вас ще се откажат да продължат нататък с четенето, тъй като са възприели от личен опит думата „влияние“ като мръсна и дори скандална. И с право – влиянието може да бъде много пагубно за хората, върху които се упражнява, ако бъде използвано с тази цел. Но то не винаги е синоним на „изнудване“. По-правилно е да възприемаме влиянието като инструмент, който използван правилно, би довел до страхотни резултати, както за лидера, така и за подчинените.

Нека обаче първо разгледаме типовете хора и си направим заключения какъв човек трябва да си, за да бъдеш водач.

Ще започнем анализа, първоначално абстрахирайки се от бизнес елемента, разглеждайки психологията на човека като социално същество. Съществуват три типа хора, според начина, по който реагират на околната среда – това са алфа, бета и гама. Алфа хората са тези хора, които са изградени личности, със собствено мнение и отличаващи се умения. Алфа мъжът е непукист, невлияещ се от хорското мнение, човек на мига, такъв, който умее да предразполага хората да вършат това, което той поиска, без да накърни достойнството им. Той е лидер сред останалите. Отличава се както с качества, така и визуално. По сотйката, погледа, дрехите. Той гледа събеседниците си право в очите, с високо вдигната глава, защото знае, че не е „по-малък“ от тях.

Алфа хората се усмихват. С усмивка напред те водят и не се страхуват да показват истинската си същност – такава, каквато е. Умеят да завладяват събеседника си, трансформират идеите в реалност и гонят целите си, независимо от хорското мнение и пречките пред тях. Общуват с хора, които са интересни за тях, а не за интересите им. Но въпреки всичко, те са добронамерени към всички, но с мярка. Справедливи са. Те са хора, чиято дума тежи, хора, на които може да се разчита.

Алфите не търсят внимание, те го създават!

От своя страна Бетите са по-срамежливият тип. Поради своята социална „недосъщественост“ те са готови да помогнат на всеки, който им обърне дори малко внимание. Нямат достатъчно добра преценка за околната среда. Те се харесват от всички, защото са удобни за всеки, именно поради своята жертвоготовност.

При Бета хората постоянно съществува колебание и несигурност. Срамежливи са, което им пречи. Трудно започват разговори, но сравнително добре ги поддържат. По-ниския социален статус се изразява във физическата им осанка. Погледът им блуждае. Те не създават, а търсят внимание, което резултира в непрестанно оглеждане наляво-надясно в другите (за разлика от алфа). Нямат създаден собствен подход към нещата и затова умеят доста добре да пресъздават чужди отличителни белези. Играят ролята на хамелеони – менят краската си и се нагаждат на ситуацията.
Нямат високо мнение за себе си, а в повечето случаи то е лъжливо или колебливо.

Гама хората са най-слабия социален типаж. Подробности за тях няма да посочвам, тъй като те не представляват интерес.

След като разгледахме типовете хора в социалната структура, нека погледнем как стоят нещата върху бизнес плоскостта. Там нещата не са по-различни. Може би не би Ви учудил фактът, че именно алфа типажите са успешните лидери. Пробивните непукисти, новатори във всяко едно отношение, сериозни и неотстъпчиви. Дисциплинирани. Водачи. Но не спираме дотук. Днес това не е достатъчно. Към всички тези качества прибавяме и щипка ексцентричност и лудост, които да елеминират елемента „мислене“, когато имаме нужда от нещо ново, свежо и неоткрито.

Все познати неща, но трудно постижими. Факт е, че всеки се стреми да бъде по успешен както в комуникациите с хората, така и във вътрешния диалог – със себе си. Но успяваме ли?

Към комуникативните качества нека прибавим и умението да помагаме. Взаимопомощта е нещо, което като че ли сме позабравили в последно време. А тя е толкова силно оръжие. Да, много хора биха ни използвали с нечестна помисъл, но замислете се още колко биха Ви върнали услуга. Смея да заявя, че ВСЕКИ един би отвърнал на подадената ръка с ответна помощ, но при положение, че умело си изиграем картите в наша полза. Тук вече умението да манипулираме влиза в действие. Естествено – манипулиране с ясна и ПОЛОЖИТЕЛНА насоченост е рецептата за успех, поне според моето скромно виждане. А най-мощния инструмент за такъв тип влияние е именно отдадеността към другите.

Нека, бидейки лидери, се стремим да постигнем цялостно равновесие, защото само това ни гарантира дългосрочен успех. А основа за това са комуникативните умения. Изредихме някои от фундаменталните – алфа типът хора са именно родените лидери.

Направете си изводите сами. Оставям темата с отворен край. Нека изглежда недовършена. Би било добре Вие да я продължите за себе си.  Само така ще откриете останалите характерни черти на лидерството, които вършат работа именно на Вас.