Фунгициди: системни и контактни

No Comment 3128 Views

Лозята се поразяват от различни гъбни болести, от които най-голямо стопанско значение имат мана, брашнеста мана, сиво и бяло гниене, антракноза. В случай на заболяване е възможно пълно унищожаване на реколтата.

В последно време широко разпространение получиха сортове и хибриди с повишена устойчивост към гъбните заболявания.

За съжаление в годините с благоприятни условия за развитие на гъбните болести тези сортове също се поразяват, макар и в по-малка степен. За защита на лозята се прилагат различни химични и биологични препарати. Химическите препарати се наричат фунгициди.

Фунгициди (от латински Fungus- гъба и caedo- убивам) – това са химически препарати за лечение или предпазване от гъбни заболявания. В лозарството се използват за третиране на лозите в масивите и за обработка на посадъчния материал. Различават се с предпазно действие и лечебно. Предпазното им действие се използва за профилактика на заболяванията, т.е прилагат се при прогнозиране на налични условия за развитие на заразата. При вече настъпила зараза се прилагат тези с лечебно действие за потискане на болестта.

Използваните фунгициди могат да бъдат с контактно и със системно действие. Контактните остават на третираната повърхност, без да навлизат в растението. Те предотвратяват гъбните заболявания като унищожават гъбите в тяхното прорастване. При паднал дъжд те се отмиват и защитното им действие намалява.

Много е важно контактните да се нанасят много добре – да се покриват листа, плод. След дъжд третирането да се повтори. При навременното нанасяне на препаратите е възможно лозята да се спасят от гъбните болести – например с 6-8 третирания с бордолезов разтвор. Третирането на лозята трябва да се извършва своевременно, за да не се допусне заразяване с гъбни болести. Ако срока за пръскане е пропуснат и заразата е настъпила трябва да се третира до 2-3 дни със системни фунгициди.

Системните фунгициди проникват в растенията и се предвижват до всички органи. Прилагат се при поява на симптомите на гъбното заболяване.

Предимството им пред контактните се състои в това, че те за кратко време след нанасянето им навлизат в растението и по този начин могат да спрат настъпилата зараза; не се отмиват от дъжда; имат лечебно действие в първите дни след заразата на растението; по-малко третирания се правят – обикновено 2-3 обработки на лозята (преди цъфтеж, след цъфтеж и 20-30 дни преди узряването).

Най-добри резултати за защита на лозята ще има при проведени в оптимален срок третирания и правилно съчетание на контактно и системно действие на препаратите.

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)