Фунгициди – класификация и начин на прилагане

No Comment 270 Views

Фунгициди ( от латинското название fungus – гъба и caedo – убивам) – това са химически препарати за борба с гъбните болести по растенията и защита на растенията от причинителите на тези болести.

Съвременните фунгициди се класифицират по следните три основни принципа: в зависимост от характера на действие върху причинителя на болестта, според предназначението и време на прилагане и по химическия състав.

Според характера на въздействие на причинителя на болестта:
– профилактични;
– лечебни.

По начина на прилагане и предназначение:
– препарати, ползвани през време на вегетацията на растенията;
– химически препарати, използвани по време на покой;
– препарати за обработка на посевния материал;
– химически препарати за обработка на почвата.

Според химическия състав фунгицидите се разделят на:
– неорганични на основата на мед, сяра, желязо, манган;
– органични.

Защитни или профилактични препарати са тези, на които активното вещество защитава цялото растение или части от него от заразяване с фитопатогенни гъби. Под тяхното влияние причинителят се унищожава напълно или неговите спори и мицел в мястото на поражение.

Химическите препарати с терапевтично действие унищожават фитопатогена при възникване на първите симптоми на заболяването, като не дават възможност патогена да се развива и разпространява в други тъкани на растението.

От своя страна фунгицидите с профилактично и защитно действие се разделят на препарати с контактно и системно действие.

Контактните препарати при третиране на растенията остават на повърхността и унищожават причинителя на болестта при контакт с него. Ефективността на контактните препарати зависи от продължителността на действие, дозата на препарата и времето. При наличие на дъжд се измиват.

Системните препарати проникват в растението, разпространяват се по съдовата система и спират развитието на фитопатогена в следствие на непосредственото му въздействие или в резултат на обмяната на веществата в растението. Ефективността им се определя от скоростта на проникване в растението и почти не зависи от метеорологичните условия.

Начините за прилагане на фунгицидите са: пръскане и прашене на растенията и почвата, третиране на семената.Препаратите се предлагат под различна форма – течни, емулсия, суспензия, прахове, аерозоли.
При системното използване на препарати с еднакво активно вещество се получава резистентност (устойчивост) при причинителите на болести.

За да се предотврати тази устойчивост, необходимо е строго да се спазват дозата на препарата и да се редуват препарати с различно активно вещество.

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)