Какъв вид личен кредит е подходящ за мен?

No Comment 4 Views

Какъвто и да е планът или проектът ви, независимо дали искате да отидете на почивка със семейството си, да консолидирате дългове или да покриете разходи за връщане в училище, има личен заем, който да отговаря на нуждите ви.

Какво трябва да взема предвид, когато избирам заем?

Когато избирате личен заем, трябва да вземете предвид следното:

1.Месечна вноска: Трябва да се чувствате комфортно с месечната вноска и да сте сигурни, че можете да посрещнете погасяването на ново кредитно задължение. Вземете предвид другите си ангажименти за плащане и поискайте разумна сума, която да покрие тези нужди, които вече сте определили предварително.

2.Лихвен процент: Лихвеният процент, който ще бъде начислен върху вашия кредит, ще зависи, наред с други неща, от кредитната ви история и способността ви да го изплащате. Ако нямате кредитен опит, има заеми, които могат да ви помогнат да го установите.

3.Вид на обезпечението: Това е гаранцията за плащане, която се изисква за някои видове заеми. При някои продукти се изискват пари в брой или средства от спестовна сметка.

4.Срок на заема: Продължителността на периода, през който ще изплащате заема. Този период варира от една до десет години, в зависимост от вида на заема и сумата, която сте взели назаем. Трябва да прецените колко дълго ще се ангажирате с месечна вноска и как това ще се отрази на бюджета ви.

Видове кредити за всяка нужда

Идеалният личен кредит за вас ще зависи от това дали имате кредитна история, качеството на вашия кредитен опит, сумата, която искате да заемете, приложимия лихвен процент и дали се изисква гаранция за изплащане (обезпечение).

Съществуват обезпечени и необезпечени кредити. И може би ще попитате какво е предимството на единия пред другия? Заем, който изисква обезпечение – спестовна сметка или депозитен сертификат, служи за намаляване на лихвения процент, като същевременно покрива дълга ви, в случай че не сте в състояние да извършите плащането. Когато заемът бъде изплатен, обезпечението и спечелената лихва се освобождават. Заемите, които не изискват обезпечение, обикновено предлагат по-висок лихвен процент.

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)