Какво е кредит с проста лихва?

No Comment 2 Views

Когато сравнявате възможностите за кредит, попитайте кредитора си за кредит с проста лихва. В сравнение с други видове кредити, кредитите с проста лихва могат да ви помогнат да спестите пари, тъй като лихвата се базира на текущата ви главница.

Когато преценявате възможностите си за кредит, е препоръчително внимателно да прегледате условията на кредита и предоставената информация, за да разберете дали кредитът използва проста, сложна или предварително изчислена лихва.

Лихвеният процент, който заемът използва, може да окаже влияние върху общите разходи за вашето плащане. Разбирането на начина на функциониране на всеки лихвен процент може да ви помогне да вземете информирано решение при пазаруването на заем.

Как работи заемът с проста лихва?

Когато вземате пари назаем, обикновено трябва да ги върнете с лихва, т.е. цената, която заемодателят ви начислява за заемането на парите. Лихвените проценти обикновено се изразяват в проценти за определен период от време.

Простата лихва се изчислява и оценява, като текущата сума на главницата по сметката (и само на главницата) се умножи по лихвения процент. Но тъй като изплащате главницата с всяко своевременно месечно плащане, тази главница намалява, намалявайки изчислената лихва. А ако платите повече от изискваната минимална вноска, главницата ще намалее още повече.

Каква е разликата между проста, предварително изчислена и сложна лихва?

Както подсказва името, кредитите с проста лихва позволяват сравнително лесно изчисляване на лихвата. Тя често се използва за определени видове кредити, за да се изчислят разходите по погасяването им.

Но не всички кредити се изчисляват с проста лихва. В зависимост от вида на заема или кредита, който получавате, може да ви бъде начислена предварително изчислена или сложна лихва.

1.Предварително изчислена лихва: При предварително изчислена лихва лихвата се определя в началото на кредита (а не в момента, в който извършвате плащания) и се добавя към салдото по кредита. Това означава, че дори да изплатите заема предсрочно или да направите повече вноски за главницата, няма да получите същото намаление на лихвените разходи, каквото бихте имали, ако заемът ви е с проста лихва. От друга страна, закъснелите плащания по предварително изчислен заем не увеличават размера на лихвата, която плащате, но може да ви бъдат начислени такси за забава.

2.Сложна лихва: За кредитополучателите сложната лихва означава, че лихвата се изчислява върху неизплатения ви баланс, както и върху предишни неизплатени лихвени такси. Именно сложната лихва може да доведе до нарастване на револвиращия баланс по кредитните ви карти с течение на времето, което ще ви накара да платите много повече, отколкото сте поискали първоначално.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)