За репутацията

No Comment 49 Views

Попаднах в интернет пространството на една интересна презентация, която разкрива какво е онлайн репутацията. С няколко думи и картинки, слайдовете насочват мисленето в правилната посока – Ангажираност, каквото е и водещото „мото“ в презентацията.

Прегледайте набързо 28-те странички. Запитайте се как Вие градите своята онлайн репутация в мрежата и кой(е) Ви помага и кой(е) Ви пречи. Помислете и от друга гледна точка – приложими ли са методите за градене на онлайн репутация в реалния живот?

Презентацията е на доц. д-р Десислава Бошнакова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)