2 критерия непроменливи при потребителските кредити

No Comment 22 Views

Въпреки че кредитният пазар в България много се промени през последните 10 години, заради навлизането на бързото мини кредитиране, някои неща при потребителския кредит не се променят. На заемоискателите  се налага да отговарят на условия, които да задоволят кредиторите и да отговарят на въпроси, които са свързани с критерии изискуеми както от банковите институции, така и небанковите кредитни фирми.

Дори отговорът да не е пряк, а да е писмен, чрез попълване на онлайн бланка за кандидатстване, изпълнението на критериите е от най-съществено значение за одобряване на кредитоискането. Ето тези две непроменливи във времето що се отнася до заемодаването.

 

Способността на дадено лице да изплати заем

Тази способност се изчислява според това какъв вид заем търсите и в каква институция сте кандидатствали. Всяка институция обаче има свои начини да провери дали кредитоискателят е надежден и че ще може да изплати цената на заема. Затова се гледа в кредитната история на потенциалния потребител на кредит.

Колкото по-голямо е искането за кредита, толкова по-големи са проверките и начините за изчисления на търсената способност. Когато кандидатствате за бърз потребителски кредит за малка сума пари може да минете изцяло онлайн дори, но когато влизате в отношения с банка и кредитът, към който проявявате интерес е сериозен във финансово изражение, ще трябва да сте готови за сериозни интервюта и проверки.

 

Кредитна история

Когато имате добър опит с минали кредити и всичко това е актуално отбелязано в кредитната ви история, това много улеснява тегленето на потребителски кредит. В този смисъл критерият се измества назад във времето. В предишните си кредитни отношения е трябвало да сте изплащали месечните вноски навреме, но и да сте плащали други социални сметки навреме, да сте нямали проблеми с плащане на лизинги. В кредитната история е запечатано вашето поведение в миналото, така че то ще постави основите за новия кредит.

 

Източник: invest-news.eu

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)