Финансов лизинг – какво си струва да знаете, когато избирате този вид договор за лизинг?

No Comment 35 Views

Преди да отговорите на въпроса какво да изберете: оперативен или финансов лизинг, трябва да разберете какво всъщност представлява финансовият лизинг.

Финансовият лизинг понякога се нарича и лизинг на капитал . Как точно се различава от оперативния? Ами защото предметът на договора в неговия случай е класифициран като собственост на лизингополучателя .

Формално ще притежавате този артикул и ще носите отговорност за амортизацията. Финансовият лизинг също често се сравнява с договор за заем на автомобил, тъй като условията за използване на превозното средство са много сходни.

Финансов лизинг – счетоводство

В този случай като лизингополучател можете да приспаднете амортизационните отписвания от първоначалната стойност на предмета на договора като приспадани от данъка разходи. Имате право да го направите, тъй като наетото движимо или недвижимо имущество е част от вашето имущество.

Първоначалната стойност е например покупната цена на движимо или недвижимо имущество или неговата пазарна стойност. Можете да добавите към него разходите, свързани с покупката и предаването на артикула за използване, например разходите за товарене, транспорт, разтоварване, монтаж, както и нотариални и данъчни такси.

Амортизационните ставки, които определят каква част от първоначалната стойност на даден елемент може да бъде отчетена през годината, варират в зависимост от вида на дълготрайните активи. Примерни ставки за най-популярните наети движими вещи:

  • леки и товарни автомобили, автобуси, мотоциклети – 20%;
  • трактори, полуремаркета, ремаркета и селскостопанска техника – 14%;
  • строителна техника (в зависимост от вида) – 18% или 20%.

Можете също така да приспаднете разходите за използване на наетия актив, например гориво, сервиз, резервни части, застраховка.

Трябва също да знаете как изглежда въпросът с ДДС в случай на финансов лизинг. За разлика от оперативния лизинг, регламентите предвиждат плащането на цялата стойност на ДДС в началото на договора. Ако лизингът е за лек автомобил, обикновено подлежите на стандартната граница на приспадане от 50% ДДС.

Източник: creditizateb.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)