Възможност за временна собственост – оперативен лизинг

No Comment 69 Views

Оперативният лизинг е изгоден инструмент, който се използва в бизнес средите. Благодарение на него можете да бъдете собственик на имущество за определен срок, дори вие да нямате възможност да го купите. Освен това след приключване на договора наемателят не е длъжен да закупи обекта на лизинга. Всичко това трябва да се отбележи в договора за оперативен лизинг.

На съвременния пазар лизинговите условия се реализират под различни форми и модели на договаряне. Законодателните норми, регулиращи тези правоотношения, също не са еднотипни. В съответствие с една от приетите класификации всички съвременни форми на лизинг се обединяват в две основи групи – оперативен и финансов.

Ключовите характеристики на сделката зависят от това, на какво сте отдали предпочитание. Те ще бъдат обосновани на такива важни моменти като цена на услугата и срок на действие на договор.

Механизмът на действие е опростен. Фирмата или физическото лице получава обекта за определен срок, след изтичане на който се задължава да го върне. Разбира се имуществото се използва след внасяне на месечната вноска.

Обикновено продължителността на договора е 1 – 2 години. Ако се сключи договор за по-кратък срок, то тогава ще бъде договор за наем.

Ако разглеждаме, например, договорните отношения за коли под наем, то следва да се отбележат следните важни моменти. Благодарение на оперативния лизинг може да се получат за ползване няколко автомобила за срок, който е в пределите на две години.

Няма да ви се налага периодично да обновявате автопарка си по повод на това, че определени марки започват да остаряват. Като свърши действието на договора, вие ще сключите нов, получавайки за ползване други, много по-усъвършенстване транспортни средства.

При интензивно ползване на транспортното средство разходите по договора за оперативен лизинг напълно се изплащат за две години.

Основното различие между оперативен и финансов лизинг е, че при първия не е необходимо напълно да се компенсират разходите на лизингодателя от втората страна на договора. При финансовия това задължение го има.

Следва да се запомни, че оперативния лизинг не предполага добиване на собственост. Това са договорни отношения, свързани с временно ползване на определени обекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)