Септична яма – част от автономната канализационна система

No Comment 631 Views

Решаването на проблема с отпадните води в селища без канализация се осъществява с изграждането на индивидуални пречиствателни съоръжения. Много от хората считат, че автономната канализация представлява една изкопана яма. Това разпространено грешно мнение е свързано с нежеланието им да се задълбочат в тази неприятна тема. Оказва се, че в решението на този проблем човекът получава помощ от самата природа чрез микроорганизмите, хранещи се с органични отпадъци. Ето защо има два пътя за почистване на септични ями:
– почвена филтрация с участието на анаеробни бактерии;
– прилагане на специални технически устройства модулни или моноблок, които се заселват с аеробни бактерии;

Повечето от направените съоръжения са от първия вариант – чрез почвената аерация. Отпадните води от кухни, тоалетни и бани попадат в септичната яма – резервоар, разположен под земята, в който се събират отпадните води и предварително се почистват използваните води. Така се почистват около 65% от отпадъчните води и затова се налага втори етап, който се реализира в заводски пречиствателни станции.

Механизмът на почистване на септичните ями е следният. Отработените от домакинството битови води, постъпващи в ямата, съдържат органични замърсители.

В резултат на ферментацията под въздействието на бактериите постепенно те се разграждат като се образуват неразтворими вещества и се отделя газ. В канализацията винаги има анаеробни бактерии, действащи за почистване на септичните ями. За тяхната жизнена дейност не са необходими слънчева светлина и кислород. Това позволява ямата да бъде херметически затворена, но тъй като при разграждането на отпадъците се отделя газ той трябва да се отведе с вентилация.

След известно време неразтворените вещества се натрупват на дъното – образува се така наречената активна утайка. Тя представлява биомаса, в състава, на която влизат колонии от бактерии, живеещи в падналите на дъното минерални и органични вещества. При използването на ямата обемът на утайката се увеличава непрекъснато и намалява нейната вместимост. Това налага почистване на септичните ями със специализирани машини.

Почистването на септичните ями става чрез изпомпване на отпадните води и утайката, която се разбърква чрез специални приспособления към машината.

Процесът на ферментация е най-ефективен при леко завишена температура. Това налага през зимата да се прави изолация на ямата, за да не се допуща силно охлаждане. На активността на бактериите оказват отрицателно влияние и химическите вещества –антибиотици, хлор и други. Препоръчва се в канализационната система да не се изхвърлят лекарства и химически препарати. Необходимо е да се направят отводни канали за дъждовната вода, за да не се влива в ямата, което ще доведе до нейното препълване.

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)