Регистрация на фирма от чужди граждани в страната, пълно ръководство!

No Comment 46 Views

Съветите на професионалистите от Голдън Вижън във Ваша услуга

Когато правите регистрация на фирма в България – собствениците на бъдещата фирма и основателите се съобразяват със законовата уредба в страната, в лицето на Търговския закон. От тази гледна точка у нас не само граждани на страната могат да регистрират фирмите си в България, но и чуждестранни лица от рамките на Европа или извън нея. По специфична ли е документацията, която се подава от чуждите граждани желаещи да основат фирми у нас? Какво се изисква в такива случаи и къде можете да се доверите на професионални услуги в тази сфера? На страниците на www.goldenvision.bg можете да откриете цялата полезна информация за регистрация на фирма в страната! Можете да се свържете с професионалисти, които ще изготвят нужната документация за вас, ще я подадат в Агенция по вписванията и до два дни ще имате действаща фирма. Ако се колебаете за типа фирма, която искате да основете, за името, запазването му, дейността – Голдън Вижън са на ваше разположение!

Съветите на професионалистите от Голдън Вижън за регистрация на фирма от чуждестранни граждани!

Процедурата по регистрация на фирма у нас от лица граждани на други държави не се различава значително от тази извършвана от местни граждани. Нужно е да се попълни набор от документи, да се заверят при нотариус и тогава да се входират в Търговския регистър и Агенцията по вписванията на местно ниво. Когато чужденец регистрира фирма у нас, обаче документацията се изготвя в два екземпляра – на български и на родния език на лицето или избран от него език! Двата набора документи се подписват лично от чужденеца или упълномощено от него лице пред нотариус, разкрива се сметка в банката и тогава всички документи накуп се подават към регистъра. Нужно е и наличието на преводач в случая.

Така погледнато регистрация на фирма в България от местни и чужди лица следва едни и същи стъпки, с разликата в превода на документите и наличието на преводач на място, за да се гарантира пълно разбиране от страна на лицето осъществяващо регистрацията! www.goldenvision.bg са на разположение на всички местни и чуждестранни граждани, които искат да регистрират действаща фирма в страната. Ще им окажат съдействие по самата регистрация, по издаването на печат, по избора на име или дейност. Също така в последващото счетоводно отчитане, регистрацията по ДДС, бизнес развитието и още много услуги полезни за успеха на бизнеса ви! Направете още днес крачка в правилната посока и изберете допълнителната, специализирана, експресна услуга – Регистратко, за вашата регистрация на фирма.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)