Промяна на дълга на кредитната карта на вноски

No Comment 13 Views

Използването на кредитна карта може да бъде изгодно, но само ако клиентът знае как работи. Ако дългът по картата не бъде уреден в рамките на безлихвения период, банката може да начисли висока лихва. Тогава възниква въпросът дали си струва да се променя задължението на кредитната карта на вноски.

Като потребители ежедневно използваме много продукти, предлагани от банките. Един от тях е кредитна карта. По принцип това е продукт, който, когато се използва добре, ще има осезаеми ползи. Всичко това, защото банките осигуряват безлихвен период. Благодарение на него е възможно да вземете пари назаем от банка и действително да ги върнете без лихва.

Използването на кредитна карта не винаги трябва да завършва добре. Случва се клиентът да забрави за погасяването или да го използва неумело. Тогава има възможност банката да начисли лихва в размер до 20%. Алтернатива? Промяна на дълга на кредитната карта на вноски. За да бъде обаче такова решение печелившо, струва си да се проверят внимателно условията, предлагани от банката.

Повечето от най-големите банки, работещи на  пазарa, имат възможност да променят дълга по кредитната карта на вноски. На практика това означава, че клиентите нямат голям проблем да направят промяна. Това е благоприятно решение, тъй като начислената от банката лихва е по-ниска. В тази връзка обаче разликите между банките са значителни, така че е необходимо внимателно да се прочетат условията, предлагани от дадено предприятие.

Банките също имат различни подходи към въпроса каква част от съществуващия дълг могат да разпределят на вноски. Случва се да се спомене цялата сума, но също така се случва клиентът да вземе предвид, че банката ще се съгласи да плаща на вноски, например само 70% от размера на предоставения кредитен лимит.

Когато анализирате условията, предлагани от банката, трябва също да вземете предвид дали в крайна сметка ще бъде изгодно да промените дълга на кредитната карта на вноски. Не само максималната сума, която може да бъде разделена на вноски, е от голямо значение, но и колко може да се спечели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)