Почистване на септични ями – различни начини

No Comment 656 Views

Почистване на септични ями се прави обикновено един път през годината. Спазването на правилата за експлоатация на септичната яма, както и нейното своевременно почистване осигуряват правилната и безаварийна работа на канализационната система и удължават срока на ползване. При ненавременно почистване отворът се запушва, нарушава се циркулацията, а в пречистените води се увеличава съдържанието на вредните примеси. Отпадъците, попаднали в отпадните води, постепенно отиват на дъното. Там протичат микробиологични процеси на разлагане и се превръщат в утайка посредством анаеробно разграждане. Водата, пречистена през специални филтри, чрез дренаж постъпва в почвата. Именно заради утайката е необходимо да се направи почистване на септични ями примерно веднъж на година.

Почистване на септични ями може да се направи по различни начини и с различни видове средства. При някои септични ями има допълнително монтирани резервоари за съхранение, в които чрез специални филтри се отвеждат отпадъците. Тук процесът на почистване става автоматично, а нашата работа е само да се замени пълния резервоар с празен. В останалите случаи почистване на септични ями се извършва със специализирана техника – мощни почистващи машини за помийни ями. Отпадните води се изхвърлят в пречиствателни станции, най-близките до обекта. Много е важно да се направи ямата на място, което е достъпно за техниката.

Ето някои материали и приспособления, с помощта, на които ние можем да направим сами почистване на септични ями: помпа за отпадни води, водна помпа, средство за товарене и транспортиране на утайките, лопата, предпазни ръкавици, маска, биопрепарат за заселване на почистената и промита яма с бактерии.

След почистване на ямата е необходимо да се промият канализационните тръби и самата яма. Благодарение на промивката се премахват налепите по стените на резервоара (ямата) и в тръбите. В никакъв случай при промивката не трябва да се използват препарати, съдържащи хлор. Това правило трябва да се спазва и при ползването на ямата.

Ето и реда на действията за почистване на септични ями. С помощта на помпа за отпадни води под налягане се почиства и промива ямата. Почиства се тръбопровода. В ямата отново се заселват специализираните бактерии. Някога се практикуваше да се оставя част от отработената утайка, но специалистите считат този метод за слабо ефективен. Добавянето на концентриран бактериален препарат се препоръчва в процеса на експлоатация, в случаите, когато канализацията дълго не се използва или просто за профилактика. Съвременните биопрепарати могат да се вкарат в системата със санитарни уреди, с каквито разполагаме в дома. Почистената система е готова за ползване и не забравяйте да чистите ямата навреме.

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)