Потребителски кредит

No Comment 26 Views

Регламентите отгоре надолу под формата на Закона за  потребителските кредити от 12 май 2011 г. са насочени към осигуряване на двете страни по сделката. В този случай кредиторът  и  кредитополучателят ще бъдат  физическо лице. По този начин актът е създаден не само за осигуряване на субекта,  кредитиращ  средства, но и за обикновения потребител, който не винаги може да се гордее с отличните си познания за финансовия пазар и банковите продукти.

Ето защо държавата трябва да му помага в контакти с финансови институции и да отстоява правата му. Законът за  потребителския кредит  е най-добрият пример за това. По този начин законодателят защитава по-слабата страна на сделката, която е потребителят.

Като потребителски заем считаме следното:

  • договор за заем,
  • договор за заем по смисъла на банковото право,
  • договор за револвиращ заем,
  • споразумение за отлагане на датата на изпълнение на плащането в брой на потребителя (ако това е свързано с необходимостта потребителят да поеме разходите за това забавяне),
  • и договор за кредит, при който кредиторът поема задължение към трета страна и потребителят се задължава да върне предоставената услуга на кредитора.

Къде да вземете потребителски заем?

Безспорно е, че  можем да кандидатстваме за  потребителски заем в банков клон. Освен тези институции обаче  потребителски кредит  могат да ни бъдат предоставени и от финансови институции, които не са банки, включително заемни компании или физически лица, които управляват бизнес. Как се твърди, че кредитът е продукт, запазен само за банки и  кредитни съюзи ?

Понятието  потребителски кредит  трябва да се разглежда в много по-широк смисъл от икономическа гледна точка. Това ще ни позволи да заключим, че потребителски заем Основната му цел е да определи самата институция за кредитиране на пари. С други думи, това са средства или финансова подкрепа, предоставени както от заемодателя, така и от заемодателя под каквато и да е форма. Това не е индикация за определен  вид заем, посочен  в банковия закон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)