Наука за звука – акустика

No Comment 28 Views

Състоянието на звука в пространството зависи от два фактора – звукопоглъщане и звукоизолация. Необходимо е добре да се познават тези два фактора, за да се осигури добра акустика в жилището. Познаването на посочените фактори ще позволи добре да се разберат възможностите и качествата на акустичните панели и останалите звукоизолиращи материали, предназначени да нормализират нивото на шума в помещенията.

Когато звуковата вълна достигне материала, то част от нейната енергия се отразява, една част се поглъща и третата част се пропуска. Така коефициентът на звукопоглъщане се явява съотношение на погълнатата звукова енергия към изходната. Правилно отчетеното звукопоглъщане позволява да се контролира нивото на звука в помещението, да се защитим от нежеланите ефекти, да се предотврати развитието на дезориентация и се осигури отлична разбираемост на говора, или казано по-точно да се създаде желаната акустика.

Нивото на звукопоглъщане зависи от интериора, използван при декорирането на материалите. В помещения с ниско ниво на звукопоглъщане се образува ехо. Много силното ехо може да стане причина за редица проблеми. Когато звуковата вълна достигне слушателя от всички направления приблизително с еднакво ниво на звука, то той не може да определи посоката на източника на звука и се получава дезориентация. Тя оказва отрицателно влияние на концентрацията на човека.

Ниска разбираемост на говора е друга отрицателна черта на лошата акустика. Когато много хора говорят едновременно, нивото на звука се изравнява в цялото пространство. Тогава за да се чуят приятелите започват да говорят много високо, постепенно се преминава към крещене, което не само не води до чуване и разбиране на разговора, но и увеличава нивото на шума и влошава състоянието на присъстващите.

Звукоизолацията е степента на проникване на звука в друга стая. Добре направената звукоизолация в помещението осигурява добра акустика и комфорт в жилището. Постига се с използване на качествени звукоизолиращи материали, които се предлагат в голямо разнообразие.

Можете много лесно да постигнете добра акустика във всяка една стая само като се свържете с фирма, занимаваща се със звукоизолация. Професионалистите познават много добре качествата на звукоизолиращите материали и могат да работят с тях, защото са запознати с технологията на монтирането им. Отговорността е не само да се изберат правилните материали, но и тяхното правилно поставяне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)