Кръщене – врата към църквата

No Comment 37 Views

В тази статия ще разгледаме и обясним какво точно е това кръщене, и кога и как се извършва. Под кръщене се разбира извършването на едно от тайнствата на църквата, наречено свето кръщение, което води началото си от новозаветните времена и по-точно от кръщението на спасителя Христос от св. Йоан Предтеча в реката Йордан. Именно поради това св.Йоан освен Предтеча бива наречен и Кръстител. Но да проследим как се извършва днес този светъл християнски ритуал кръщене.

За да се извърши това тайнство е необходимо да има кръстник, който кръщава детето и му дава християнско име. Интересно е да отбележим, че навремето кръстниците са били тези, които фактически са решавали какво ще бъде името на детето, а не родителите му, както е в ден днешен. Кръстниците също така приемат това като голяма отговорност и те са тези, които заплащат всички разходи по въпросното кръщене, като освен това те стават духовни наставници на кръстеното вече дете.

Дори има едно неписано изискване, ако човек стане кръстник на момче, то при следващи кръщения е добре да бъде кръстник пак на момче, а не на момиче. Това произлиза от факта, че да не би един ден кръстените от него евентуално момче и момиче да встъпят в брак, тъй като това според църковните канони не е позволено.

Кръстникът също така подарява кръстче на детето, което кръщава, като при желание заплаща и различни атрибути за самото кръщене, като например украса, цветя, балони, покани, кърпа за детето и нови бели дрехи и обувки, с които то ще се облече след извършването на тайнството кръщение. Дрехите трябва да са бели, тъй като символизират чистотата и непорочността, както и безплътните ангелски сили. Известно е, че при самото кръщаване кръстеният, който вече е станал християнин, се сдобива с ангел хранител, който има задача да го закрилия и пази от всичко зло и греховно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)