Какво е кредит: полезна информация

No Comment 18 Views

Този термин има много значения в света на финансите, но най-общо кредитът се определя като договорно споразумение, при което кредитополучателят получава парична сума или нещо ценно и връща сумата на кредитора на по-късна дата, обикновено с лихва.

Кредитът може също така да се отнася до кредитоспособността или кредитната история на дадено лице или дружество. За счетоводителя той често се отнася до счетоводно записване, което или намалява активите, или увеличава пасивите и собствения капитал в баланса на дружеството.

В счетоводството кредитът е запис, който отчита намаление на активите или увеличение на пасивите, както и намаление на разходите или увеличение на приходите (за разлика от дебита, който прави обратното). Така че кредитът увеличава нетния доход в отчета за приходите и разходите на дружеството, докато дебитът намалява нетния доход.

Как функционира кредитът

Кредитът по същество е социално отношение, което се формира между кредитор (заемодател) и заемополучател (длъжник). Длъжникът обещава да се изплати на кредитора, често с лихва, или рискува да понесе финансови или правни санкции. Предоставянето на кредити е практика, която датира от хиляди години, от зората на човешката цивилизация2.

Днес често използваното определение за кредит все още се отнася до споразумение за закупуване на продукт или услуга с изричното обещание да се плати за него по-късно. Това е известно като покупка на кредит. Най-разпространената форма на покупка на кредит днес е използването на кредитни карти. По този начин се въвежда посредник в договора за кредит: Банката, която е издала картата, изплаща цялата сума на търговеца и предоставя кредит на купувача, който може да изплати сумата на банката с течение на времето, като междувременно начислява лихви.

Специални съображения

Размерът на парите, които потребителят или фирмата може да вземе назаем – или тяхната кредитоспособност – се нарича още кредит. Например някой може да каже: “Те имат страхотен кредит, така че не се притесняват, че банката ще отхвърли молбата им за ипотечен кредит”. Агенциите за кредитен рейтинг работят, за да измерват и отчитат кредитоспособността на физическите лица, както и на предприятията (и особено за облигациите, които те емитират).

Източник:  zalojni-kashti.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)