Какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да получите ипотека?

No Comment 21 Views

Основното условие за успешно кандидатстване за ипотека е наличието на достатъчно висока кредитоспособност, което се влияе от много проблеми. Противно на външния вид, това е не само размерът на месечния доход, но и:

  • източник на получени доходи,
  • трудов опит или бизнес дейност,
  • вид трудов договор.

Размерът на възнаграждението е едно, но трудовият стаж и видът на трудовия договор също са важни за банката. Постоянните договори се предпочитат в банките, осигурявайки стабилност на заетостта на служителите и по този начин по-надеждни. Това е важно, тъй като самата ипотека е задължение, което обикновено се поема в продължение на много години и е свързано с необходимостта от значителна тежест върху бюджета на домакинството поради задължението да се плащат големи месечни вноски. Така че, преди банката да реши да издаде положително решение за кредит на клиента, тя ще иска да се увери, че е в състояние да извършва редовно погасяване по график.

Важно е не само колко печели потенциалният кредитополучател, но и къде работи, на какъв договор и какъв е неговият стаж. Как срочният договор е свързан с ипотеката? Не е посочено, че клиентите, работещи на временни договори, нямат шанс да получат заем, обезпечен с ипотека, но в техния случай размерът на кредитоспособността може да бъде намален. Освен това е важно клиентът да работи на дадено място дълго време – поне 3–6 месеца или повече, в зависимост от банката, в която се кандидатства за ипотеката.

Най-бързият начин да получат ипотека са хората, които печелят високи доходи от работата си на пълен работен ден, по трудов договор за неопределен период от време, който трае достатъчно дълго, преди да подадат заявлението. За банката това е ясен сигнал, че клиентът има установена позиция на работното място и може да разчита на стабилна заетост и дори на повишение, което ще подобри способностите му.

Можете също така да получите ипотека, когато сте наети по други видове договори, но на практика всички банки обръщат внимание на датата на сключването и продължителността им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)