За трапезната вода и нейното значение

No Comment 88 Views

Красиви бутилки с пъстри етикети привличат нашето внимание за да утолим жаждата си. Често търсим розов етикет с надпис трапезна вода. Броят на производителите на бутилирана вода непрекъснато се увеличава. На пазара се появяват нови марки, но не всички производители предлагат действително качествена трапезна вода.

За производството на питейна вода се използват два основни източника – подземни и повърхностни. Към подземните източници се отнасят изворната и артезианска вода. Изворната вода пробива повърхността самостоятелно. Артезианската вода се получава от артезианските кладенци. Подземните води се отличават с високо съдържание на минерални соли, което определя и тяхната твърдост. При това колкото по-дълбок е кладенеца, толкова съдържанието на вредни неорганични елементи и соли на тежки метали е по-голямо.

Повърхностните източници това са реки, езера и ледникови води. Повърхностните води се отличават със своята мекота и високо съдържание на органични и минерални вещества. Всички тези фактори определят и различните видове води. Дестилираната вода съдържа ниска концентрация на минерални соли и се използва за изчистване на организма от шлака. Не се препоръча честата употреба, защото се извличат от организма полезни микроелементи.

Бутилираната трапезна вода трябва да отговаря на всички санитарни изисквания за питейна вода. Истинската качествена трапезна вода не съдържа подсладители, ароматизатори и други добавки. Съставът на водата зависи от нейния вид, чистота, водната флора и фауна, начин на производство, насищане и почистване. Така, например, прясната питейна вода се класифицира по няколко показателя – рН, твърдост и органолептични свойства.

Показателят рН показва съдържанието на водородни йони и определя киселинността на водата – при рН=7 вода е неутрална. Според твърдостта питейната вода може да бъде карбонатна или некарбонатна и в зависимост от това твърдостта може да се отстрани или неможе.

В състава на минералната вода може да влизат много микро- и макроелементи. Най-важни се явяват калций, калий, магнезий и натрий. Солите на калция оказват благоприятно въздействие върху ръста и развитието на човешкия организъм. Съдържанието на натрий във водата подпомага добрата работа на сърцето.

Питейната вода се разделя на твърда и мека. Твърдостта на водата се определя от съдържащите се в нея соли на алкалните елементи и определено на калций и магнезий. Твърдата вода има голяма концентрация на такива соли, а меката – ниска.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)