Защо е необходимо шлайфане на подове

No Comment 22 Views

При ремонт и строителство има процедури, без които не може да се разминете. Една от тези дейности е шлайфане на подове.Тя се изпълнява по пътя на отстраняване на повърхностния бетонен слой за подобряване състоянието на покритието, за да се проведат следващите технологични операции. С помощта на тази процедура се избягва образуване на бетонен прах при работа. Шлайфането на подове осигурява сигурно сцепление между полимерното покритие с повърхността на бетона, повишава неговата трайност, екологичност и безопасност за човека.

Шлайфане на подове се прави както на нови бетонни подове, така и на тези, които вече са ползвани. След завършване на тази операция не е нужно ново заливане с бетон, тъй като покритието е готово за бъдещите операции по него и експлоатация. Това позволява да се изключи бетонната замазка.

За новите бетонни подове тази технологична операция се използва за да се отдели циментовия прах, който остава при производството. Това е необходимо за подобряване качеството на пода, тъй като повърхностният слой се отличава от вътрешния със своите механични свойства, които не позволяват проникването на полимерния грунд. Предварителното шлайфане трябва да се направи не по-рано от 5 дни след втвърдяването на бетона. Завършващата фаза може да бъде, например, 30 дни след втвърдяване на бетона.

С времето на ползване повърхностният слой на бетоновия под губи своите основни свойства. За това за стария под също е необходима да се направи полиране. Отстраняването на стария повърхностен слой чрез шлайфане на подове се налага, за да се получи качествено полиране. Отстраняват се и всички замърсявания, получени при използването на пода.

Много хора мислят, че чрез шлайфане може да се изравни всяка бетонна повърхност, но всъщност не е точно така. Машината за шлайфане не може да изравни големите изкривявания, защото нейните движения са по повърхността. Получава се отстраняване на някои неравности като циментово мляко, леки вълни от неравности.

Шлайфане на подове – това е механична обработка на подовете с помощта високооборотни дискови машини. В следствие на тази обработка от покритието се отстраняват основни пукнатини, неравности, замърсявания, възстановява се целостта на покритието и се появява определен блясък. Полирането на подовете премахва и най-малките пукнатини, които са останали след шлайфането и пода придобива привлекателен вид.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)