Домоуправител – отговорност и задължение

No Comment 18 Views

Омръзнало ви е мръсното стълбище във вашия вход. Асансьорът не работи вече трети ден и вие в тъмното се изкачвате по стълбището като се блъскате в някакви пийнали и развеселени компании. За пореден път е разбита пощенската ви кутия. Вашият домашен любимец се наранява на стъкло от бутилка на стълбището.

Да промените всичко това е във ваши ръце – осигурявате си платен домоуправител.

Огромните и красиви сгради ще бъдат поддържани на необходимото ниво със съдействието на домоуправителя. Става дума за непременно намаляване на разходите за общата собственост в сградата и за повишаване качеството на всяка дейност по отношение на общата собственост.

Да разгледаме реално ситуацията. Вие имате жилище в голяма жилищна сграда, но собствеността на общите части за ползване е на всички, обитаващи входа или сградата.

Обща собственост са асансьора, стълбището, покрива, носещи конструкции, електричество, отговорност за различните системи –канализация, топла и студена вода, отопление.

За поддържането в изправност на всичко това са необходими средства и човек, който да съдейства за нормалното състояние на общата собственост.

При наличие на домоуправител нещата се нареждат. Той е човекът, който ще организира общото събрание на живущите в съответния вход или сграда. На това събрание се взема решение за подхода към всяка една обща собственост и се разпределят средствата (събраните от всички такси за общи нужди), за ползване по направление.

Общото събрание се провежда при 50 % присъстващи собственици или техни представители.

Решенията, взети на събранието, са задължителни за всички собственици на жилища, независимо дали са присъствали или не.

В интернет ще намерите информация за фирми, които могат да ви предложат домоуправител срещу заплащане на определена месечна такса и сключен договор за взаимните права и задължения.

Домоуправителят поема всички грижи по водене на домовата книга, документите за отчитане разходите по поддръжка на общата собственост.

Това е най-правилното решение за да почувствате вашето жилище като своя крепост.

Да ви бъде приятно когато ползвате стълбището, спокойно когато се качвате в асансьора, да сте сигурни в изправността на различните системи.

Когато ползвате услугата на фирма, то трябва да знаете, че ще имате винаги на разположение човек, който ще ви съдейства по всички въпроси, засягащи вашите общи интереси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)