Живот в тишина – само чрез шумоизолация

No Comment 41 Views

Ако постоянно ви пречи транспорта, преминаващ под прозорците на вашия дом, или непрекъснато се разнася музика от съседните заведения, то е време да се замислите над такъв процес като шумоизолация на дома.

Естествено, в идеалния случай за това е необходимо да се помисли още при строителството на жилището.

Но, ако вече домът е построен, то ситуацията може да се поправи.

Трябва да се отбележи, че тишината е не само морална, но и физиологична потребност на човека. В случай, че нивото на звука е повишено, човек не се чувства комфортно. Високото ниво на шума е опасно за здравето на човека.

Звуковете може да се разделят на две основни групи:

– Въздушни – към тези шумове се отнасят звуците от работата на електрическите прибори, преминаващите транспортни средства, а така също музиката и гласа на човека.
– Ударни – тук се отнасят тези звукове от тропането на хората, а така също от падащи предмети.

Единствения изход, ако ви пречат нормално да почивате, е шумоизолация на дома. При това тя трябва да се направи не само на стените, но и на тавана и пода, ако, разбира се, живеете в многоетажна сграда.

Съвременният пазар за строителни материали предлага огромно количество продукти за изолация на шума вътре в дома. Най-широко приложение за звукоизолационни работи намира разпенения полиетилен, защото е изгоден и като цена. Той е екологично чист и не представлява опасност за здравето на човека.

За да се постигне добър резултат от шумоизолацията е необходимо тя да бъде направена на стени, под и таван.

Преди да се направи шумоизолация на стените е наложително добре да се огледат за някакви пукнатини, отвори, и всичко, което може да е причина за наличието на допълнителен звук.

След справяне с наличните дефекти се преминава към направата на самата шумоизолация, като предварително са закупени необходимите изолационни материали.

Разбира се, за да се работи с изолационните материали, са необходими профили и гипсокартон.

Профилите в никакъв случай не се захващат за стената, защото самите те ще бъдат проводници на шума. Те се закрепват към пода и тавана, като предварително е поставена гумена изолация.

Освен това между стената и профилите разстоянието трябва да се запълни със звукоизолиращи материали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)