Безопасност и защита на здравето в работна среда

No Comment 25 Views

Служителите могат да страдат от физически наранявания при работа с машини. Определени механични процеси могат да представляват заплаха за цялостното здраве и благосъстоянието на работниците. Много от работните места включват пряко взаимодействие между машините и работниците при критични механични процеси. Работниците, наети на работни места в промишлената индустрия, са изложени на риск от сериозни физически наранявания. Някои професии изискват служителите да работят с тежки предмети, радиация, химически вещества или дори вредни биологични агенти, които да представляват заплаха за тяхното здраве.

Миньори, археолози и професионални водолази, както и космически изследователи, учени и инвеститори, рискуват живота си по време на определени опасни за живота или потенциално опасни научни експерименти, които провеждат. Учените са дарили на човечеството блестящи открития, понякога рискувайки здравето и дори живота си. Вземете за пример Мари Кюри, която почива от прекомерно излагане на радиация, тъй като вредните ефекти от радиацията тогава още не са били известни, тъй като е работила с радиоактивни елементи. Това подчертава значението на разбирането на професионалните опасности, така че е от огромно значение да се вземат правилни мерки за безопасност.

Механичните процеси като рязане, раздробяване, експлозия и други са съпътствани от риска от аварии, падане от височина, наранявания в резултат на удар от тежки предмети и токови удари са някои от другите големи опасности за работа. Опасностите за здравето в резултат на неправилен ергономичен дизайн също са важна опасност на работното място.

Някои видове професии носят и риск от психологически проблеми. Важно е организациите да се грижат за психичното благосъстояние на своите служители. Хората изпитват стрес, свързан с работата, което влияе върху цялостното им здраве. Тормозът, вербалният или физическият тормоз и малтретирането представляват сериозна заплаха за емоционалното благополучие на служителите.

Работата в безопасна и здравословна среда е едно от основните права на хората, работещи в сферата на промишлеността. Поставянето на символи безопасност, срещите за безопасност на труда, качественият мониторинг и контрол на риска, идентифицирането навреме на опасностите от негативи, незабавното им докладване и своевременното взимане на ефективни мерки са сред методите за безопасност и защита здравето на работниците. Това са основните задължения на организациите, за да се гарантира безопасността на служителите.

 

Източник: орган за контрол “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)