Ароматите на парфюмите събуждат спомени

No Comment 47 Views

Различните аромати ни напомнят за различни неща. Те играят много важна роля в живота ни. Чрез обонянието си ние се сдобиваме с изключително много спомени. Малко хора знаят, че то помага най-много за връщането на някой далечен спомен.

Ароматите на нещата са нещо уникално. Невероятно е как един аромат може да ни напомни за някой човек и да ни припомни чувствата и емоциите, които сме изпитали с него. Когато го усетим и веднага да ни идва наум даден човек, място или да предизвика конкретно чувство. Това е уникално свойство на обонянието ни.

Ароматът се приема като някаква магическа сила, която има свойството да връща спомени, според Naomi Goodsir – дизайнер на маркови парфюми. Според някои хора зрението и слуха са най-важните сетива на човека, но това донякъде не е много вярно.

През цялата  ни еволюция е доказано, че обонянието е най-важното сетиво. Всички бозайници и човекът могат да направят разлика между храната и отровните неща, а това става благодарение на обонянието им. В такъв случай това сетиво е наистина животоспасяващо в много от случаите.

Освен това, то ни помага да си върнем много далечни и напълно забравени спомени. Това е изключително предимство на ароматите и паметта на обонянието ни. Различните аромати действат различно като кодове, които носят само един неповторим спомен. Те дори се възприемат много по-ефективно, отколкото когато трябва да ползваме зрението или слуха си.

Ние хората можем да разпознаваме изключително много аромати. Мозъкът е невероятна материя, която е способна да различи до 10 000 аромата. Малко са тези, които можем да назовем с име и да им придадем значение. Няколко стотици са ароматите, които човек може да разпознае и да именува по някакъв начин. Потенциалът на обонянието е пренебрегнат в днешно време, тъй като много от хората не го считат за полезен. Обществото разчита главно на слуха и зрението си, но това е много голяма грешка, че не зачита способността на обонянието си.

Според хората трайно изгубените спомени не могат да бъдат възвърнати. Според тях, когато сме забравили нещо, можем да си го върнем като спомен единствено, ако го видим. Това е най-голямата грешка на човечеството, защото зрението може да ни върне спомени за даден човек или предмет, но обонянието ни предоставя друга възможност. То ни връща  не само визуалната памет за нещо или някого, но и усещанията и чувствата, които това нещо е породило у нас. Много по-важно е обонянието в това отношение и един чувствен човек не би твърдял друго.

Например много по-лесно можете да си върнете спомена за детството, когато усетите земните ухания, отколкото когато видите нещо. Такива ухания се появяват например, когато завали дъжд, докато грее слънце. Тогава дъждът се изпарява от нагрятата земя и мирисът, който придава, всеки го е усещал през безгрижното си детство, когато е играл навън независимо дали е хубаво времето, или не. Тези неща са незаменими като „източници на спомени”. Доказано е, че ароматите на нещата са много по-влиятелни, отколкото тяхната визия. Например ако нещо изглежда перфектно, но ароматът му не отговаря на визията, то моментално бива отхвърляно.

In : Друго

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)